Laura Sintija Černiauskaitė2017-04-18T09:29:25+03:00

Project Description

Ypatinga knyga

Vienos tokios tikrai nėra. Užaugau ryte rydama knygas, mane subrandino visos, kurias per gyvenimą perskaičiau. Bet galėčiau išskirti M. Prousto „Prarasto laiko beieškant.Taip Svano pusėje“, W. Faulknerio „Triukšmą ir įniršį“, J. D. Salingerio „Rugiuose prie bedugnės“, F. Dostojevskio „Brolius Karamazovus“. Labai gaila, kad čia negaliu paminėti daugybės kitų knygų. Jos mane mokė apčiuopti ir analizuoti vidinius, psichinius ir dvasinius asmens judesius, kuriuos jutau savyje kaip stebuklą, kaip tikrąją gyvenimo tikrovę, apie kurią žmonės nekalba…

Laura Sintija Černiauskaitė

rašytoja, žurnalistė

Nemirtinga citata

„Kiekvienas privalome sau atsakyti į esminį klausimą: ar aš turiu kokį ryšį su begalybe? Šiuo kriterijumi vertinamas mūsų gyvenimas. Tik kai suvoksime, jog svarbiausia yra tai, kas susiję su begalybe, mes nebekreipsime dėmesio į mažmožius ir antraeilės reikšmės dalykus. (…) Tačiau begalybę pajusime tik tada, kai būsime apriboti iki kraštutinumo. Žmogų labiausiai riboja jo savastis, ir šį ribotumą mes pajuntame, kai suvokiame: „Esu tik tai!“ Tik suvokę, kad esame riboti savastimi, užmegsime ryšį su pasąmonės neribotumu. Pasiekę šį suvokimą, mes kartu pasirodysime sau ir riboti, ir amžini.“ (C. G. Jungo „Atsiminimai, vizijos, apmąstymai“)

Rekomenduoju

Naujasis testamentas, B. Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliai“, C. G. Jungo „Atsiminimai, vizijos, apmąstymai“.

Dabar skaitau

A. Ruseckaitės biografinį romaną „Žemaitės paslaptis“.

Vaikystės knyga

Vardiju kelias: visos į lietuvių kalbą išverstos T. Jansson knygos apie Muminukus, A. Lindgren „Kalio Bliumkvisto nuotykiai“ ir „Ronja plėšiko duktė“. Ryte rydavau įvairių tautų pasakas.

Mano herojus

Mokykloje buvau tiesiog įsimylėjusi dailininką Klingzorą iš H. Hesse’ s apysakos „Paskutinė Klingzoro vasara“. Jis įkūnijo tokį baisiai romantišką klajojančio, prie nieko neprisirišusio dailininko gyvenimą, kokį ir pati norėjau gyventi.

Trys žodžiai, apibūdinantys skaitymą

santykis, iššūkis (sutikti kitą / kitokį), kūryba