Rytis Zemkauskas2017-04-13T09:57:25+03:00

Project Description

Ypatinga knyga – Matsuo Bashō „Siauras kelias į provinciją“.

Tai stebuklingas kasdienybės ir kultūros liudijimas.

Rytis Zemkauskas

 

televizijos žurnalistas, laidų vedėjas bei prodiuseris, filmų garsintojas, rašytojas

Nemirtinga citata

„Vanitas vanitatum omnia vanitas.“ (Biblija)

Vaikystės knyga

J. Hašeko „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare“.

Dabar skaitau

Cz. Miłoszo „Gimtoji Europa“.

Rekomenduoju

A. Baricco „Jūra vandenynas“, W. Gombrowicziaus „Pornografija“, F. Dürrenmatto „Bokšto statyba“.

Mano herojus

Melkiadas iš G. Garcia‘os Marquezo „Šimto metų vienatvės“, nes buvo laisvas žmogus.

Trys žodžiai, apibūdinantys skaitymą

skaitantis žmogus nekariauja